top of page

Kultuuripärand tulevikule: avasta, jaga ja õpi

Kultuuripärand tulevikule: avasta, jaga ja õpi

Kärdla Linnaraamatukogu osaleb rahvusvahelises Erasmus+ K2 koduloo teemalises projektis, kus partnerriikideks on Leedu, Rootsi, Taani ja Sloveenia. Projekti „Kultuuripärand tulevikule: avasta, jaga ja õpi / Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn“ eesmärgiks on kasutada olemasolevat kultuuripärandit, et motiveerida täiskasvanuid kogukonna liikmeid osalema erinevates õppimisprotsessides ja jagama teadmisi, kogemusi. Lisaeesmärgiks on leida innovaatilisi lähenemisviise ja vahendeid kultuuripärandi kasutamiseks raamatukogudes ja õppeprotsessides. Olulisel kohal on ka raamatukogude endi töötajate oskuste, teadmiste, keele- ja koostööoskuste arendamine.

Projekti jooksul toimub kolm 5-päevast koolitust erinevates riikides, 3 projektikohtumist ning valmib kokku kolm erinevat alaprojekti: kultuuripärandit kasutav kodulehekülg, õppematerjal raamatukogudele kultuuripärandiga seotud ürituse läbiviimiseks ning kultuuripärandiga seotud mälestuste ja materjalide kogumiseks. Projekt kestab 01.09.2018 - 31.08.2021.

Osalevad partnerid on: Kärdla Linnaraamatukogu (Eesti), Vilniuse Valla Adomas Mickevičiuse nimeline Raamatukogu (Leedu), Vaggeryd Raamatukogu (Sweden), Herningi Raamatukogu (Taani) ja Kranj Raamatukogu (Sloveenia).

KODULEHEKÜLG

MATERJALID

VAATA KA

ANNELY VEEVO

Omavalitsustegelane, kirjanik, loovjuht

bottom of page