top of page

Kohalik toit on tervislik ja trendikas

Kohalik toit on tervislik ja trendikas

LEADER projektitoetus – kohaliku tegevusgrupi koostöö 13-21.3/19/121: Läänemaa, Hiiumaa ja Jõgevamaa koostööprojekt "Kohalik toit on tervislik ja trendikas".

Tegevuse eesmärk: kohaliku toidu kui piirkonna mainekujunduse osa ning kohaliku toidu, sealhulgas mahetoidu teadvustamine tavatarbijate seas ning lasteasutustes.
Objekti kirjeldus: •kohaliku toidu, sh mahetoidu, tutvustamine laiemale avalikkusele.
•piirkonna tutvustamine ja reklaamimine, sh läbi ürituste korraldamise.
•üldise kuvandi reklaamimine ja tutvustamine.
•piirkonna turismitoote arendamine läbi temaatiliste marsruutide koostamise.
•ettevõtjatele mahetootmise spetsiifika tutvustamine.
•ettevõtjate toetamine turundustegevustes.
•ettevõtjate võrgustikule ja koostööle kaasa aitamine, sh omavahelise kogemuste vahetamise soodustamine.
•ettevõtjatele väiketootmise-ja töötlemise võimalustega tutvumise toetamine riigisiseselt ja rahvusvaheliselt.
•ettevõtjatele kohaliku loodusliku tooraine kasutamise võimaluste tutvustamine

KODULEHEKÜLG

MATERJALID

VAATA KA

bottom of page