top of page
1600_900_false_false_3e6f2e2f9557875f344

Mälestusmärk Teises maailmasõjas hukkunud hiidlastele

AVATUD

2012

Mälestusmärk Teises maailmasõjas hukkunud hiidlastele

Foto:

Argo Nurs

2012. aastal avati Kärdla Kiriku ees mälestusmärk Teises maailmasõjas hukkunud hiidlastele. Monumendi autoriks on skulptor Elo Liiv ning sisearhitektid Maris ja Kadri Kerge. Kujutatud noore mehe modelliks oli Hiiumaal sirgunud mees, kes on samuti sõdur: vahipataljoni nooremleitnant Marek Vainumäe.
Sõjast koju jõudnud, pronksi valatud hiidlane kannab Soome kiivrit ja Eesti mundrit. Sest suur osa hiidlastest mobiliseeriti eestlastest koosnevasse Nõukogude armee 22. territoriaalkorpusesse ja nad sõdisid Eesti kaitseväe vormis.
Autorite visiooni kohaselt kannab monument positiivset sõnumit: sõjatandrilt saabunud noor mees on võtnud hetkeks kivil istet ja heidab enne kojuminekut pilgu kodukülale. Noormehe vasemal käel paiknevad püstised kivid märgivad Hiiumaa valdasid ning neisse on raiutud hukkunud hiidlaste nimed.
Mälestusmärgi idee autor on Kärdla elanik Otto Mägi. Selle loomiseks kulus kokku enam kui kümme aastat ja ligi 300 000 eurot.

ALLIKAD

ERR uudised 2012. Kärdlas avati mälestusmärk Teises maailmasõjas hukkunud hiidlastele. https://www.err.ee/372276/kardlas-avati-malestusmark-teises-maailmasojas-hukkunud-hiidlastele

Semm, Sirje 2012. Mälestusmärk kõigile Hiiumaalt sõtta võetutele. http://www.eestikirik.ee/malestusmark-koigile-hiiumaalt-sotta-voetutele/

ASUKOHT

VAATA KA

bottom of page