top of page
OTT LAMBING

OTT LAMBING

Kunstnik, kunstiõpetaja

Ott Lambing oli kunstnik ja kunstiõpetaja. Ta sündis 1955. aastal Virumaal, kolis Hiiumaale pärast Tartu Kunstikooli lõpetamist 1975. aastal.
1994. aastal sai Lambingust Kärdla kultuurikeskuse näituste kuraator ja maaliateljee juhendaja.

Ta kujundas ja kureeris üle 300 näituse, juhendas maalilaagreid, kujundas laulu- ja tantsupidusid, reklaam-pannoosid, plakateid, loodusradasid. Aastatel 2002-2006 vedas Lambing Hiiumaa koolilaste igakevadist ühismaalimist. Ta tutvustas Hiiumaa kunsti ka välismaal, näiteks Soomes, Rootsis, Taanis, Saksamaal, Venemaal, Leedus ja Prantsusmaal..

1998. aastal omistati Lambingule Kärdla linna preemia kunstielu rikastamise eest ja 2011. aastal Hiiu maakonna teeneteplaat.

Lambing suri 2019. aastal. Tema 65. sünnipäeval 2020. aastal avati Kärdla kultuurikeskuse ees temanimeline pink, mida kaunistab kiri “Süda Hiiumaal ja kunstis”.

Allikad:
    Lüdig-Algvere, Liia 2015. Hiiumaa. Loodus. Aeg. Inimene. Kunst Hiiumaal ja Hiiumaa kunstis. Rmt. Helgi Põllo, Aivi Telvik, Ermo Mäeots (Koost.) Kärdla: MTÜ Hiiumaa Teabekapital, lk. 1191-1192

    Hiiumaa vald 2020. Ott Lambingu pingi avamine. https://vald.hiiumaa.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/4Ahqku2H581b/content/ott-lambingu-pingi-avami-1?redirect=http%3A%2F%2Fvald.hiiumaa.ee%2Fuudised-ja-teated%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4Ahqku2H581b%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
Vaata ka:
bottom of page