top of page
LEA SIBUL-POOLA

LEA SIBUL-POOLA

Näitejuht

Lea Sibul-Poola oli näitejuht, sündis 1929. aastal.

1997. aastal kolis ta koos abikaasa Uno Poolaga Hiiumaale ja asutas tänaseni tegutseva Kärdla nukuteatri. Enne seda oli ta 32 aastat rahvateatri Kehra Nukk juht. Ta on valmistanud üle tuhande teatrinuku ja ta oli rahvusvahelise nukuteatrite liidu UNIMA Eesti keskuse auliige. Tema algatusel toimus Hiiumaal aastatel 1999-2017 üleriigiline nukuteatrite festival “Suur sirmik”.

Lea Poolat on tunnustatud ENSV teenelise kultuuritegelase aunimetusega, 1999. aastal pälvis ta Kärdla linna preemia, 2001. aastal Valgetähe teenetemärgi ja 2011. aastal Hiiu maakonna teenetemärgi. 2013. aastast asub Kärdla nukuteatri ees Leale pühendatud pink.

Lea Poola suri 2018. aastal. Tema valmistatud nukud on endiselt nähtavad Kärdla nukuteatri majas.

Allikad:
    Hiiumaa Teataja 2018. In Memoriam Lea Sibul-Poola. https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=hiiumaateataja20180401.2.3&st=1&l=et

    Alavainu, Ave 2018. Lea Sibul-Poola 22. VII 1929 – 18. III 2018. Sirp. https://sirp.ee/s1-artiklid/teater/lea-sibul-poola-22-vii-1929-18-iii-2018/

    Mäeots, Ergo; Pajur, Ago; Põllo, Helgi; Telvik, Aivi & Võsamaa Marika 2015. Hiiumaa. Loodus. Aeg. Inimene. Kultuuri- ja seltsielu 19.-20. sajandil. Rmt. Helgi Põllo, Aivi Telvik, Ermo Mäeots (Koost.) Kärdla: MTÜ Hiiumaa Teabekapital, lk. 1159

    FOTO: Lea Sibul-Poola omanimelise pingi avamisel Kärdlas 28.01.2013, HKM Fp 2510:2 F 12096, Hiiumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/3604608
Vaata ka:
bottom of page