top of page
KARL KAUPS

KARL KAUPS

Kirjanik, poliitik, vaimulik

Karl Kaups oli baptistivaimulik, kirjamees ja poliitik. Ta sündis Kärdlas 1888. aastal, metsavaht Peeter Kaupsi peres, kus kasvas kokku 13 last.

Oma alghariduse sai Kaups Nõmba algkoolis. Kuna lasterikka pere poisil polnud võimalust rohkem edasi õppida, algas tööpõli varaselt. Peale mõningast töötamist purjelaeval asus ta tööle Tallinna tehases Volta, samal ajal täiendades end õhtustel kursustel. Oma usualase hariduse sai Kaups mennoniitide piiblikoolis Krimmis ja Hamburgis. 1915. aasta sügisel mobiliseeriti ta tsaariarmeesse, kaotas sõjas jala. Pärast haiglast väljasaamist teenis ta Petrogradis baptisijutlustajana. Abikaasa ootamatu surma järel 1927. aastal läks Kaups aastaks Ameerikasse, tegutsedes sealgi jutlustajana. Selle perioodi kogemuste põhjal valmis 1930. aastal raamat “Rändelamusi Ameerikast”.

Karl Kaupsi tunti ka ühiskonnategelasena. 1938. aastal valiti Hiiumaa saadikuna riigivolikokku, pärast riigipööret 1940 koliski Tartust tagasi Kärdlasse ning tegutses edasi baptistijutlustajana. 1944. aastal põgenes Karl Kaupsi pere Kärdla sadamast jahtlaeval Rootsi, kus elas kuni 1946. aastani, mil ta kutsuti Ameerikasse usutööle. Ameerikas elades andis Kaups välja vaimulikku ajakirja Põlluvagudel, mida ilmus 14 aasta jooksul 40 numbrit. Viimane, 41. number ilmus pärast Kaupsi surma tema mälestuseks, mille toimetas ja koostas tema vanim poeg Peeter Kaups.

1939. aastal autasustas Eesi vabariigi preisdent Konstantin Päts meest ulatusliku usulise ja kultuurilise tegevuse eest III järgu teeneteristiga. Karl Kaups suri 1968. aastal ja on maetud New Yorgis Moraavia kalmistule.

Allikad:
    Saar, Endel 2015. Hiiumaa. Loodus. Aeg. Inimene. Hiidlased väljaspool Hiiumaad. Rmt. Helgi Põllo, Aivi Telvik, Ermo Mäeots (Koost.) Kärdla: MTÜ Hiiumaa Teabekapital, lk. 1013.

    Portreefoto. Karl Kaups, HKM Fp 882:4 F 4165, Hiiumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2011793
Vaata ka:
bottom of page