top of page
HERGO TASUJA

HERGO TASUJA

Omavalitsusjuht, kogukonnaaktivist

Hergo Tasuja on omavalitsusjuht ja kogukonnaaktivist. Ta on sündinud 1986. aastal Tubalal ja lõpetanud Palade Põhikooli ning Noarootsi Gümnaasiumi. Kõrghariduse omandas Tasuja Tallinna Ülikoolis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja erialal ning Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis inglise keele õpetaja erialal.

Aastatel 2010-2017 töötas ta Emmaste põhikoolis ajaloo ja kehalise kasvatuse õpetajana. 2017. aastal sai ta Emmaste osavallavanemaks. 2020. aasta oktoobrist on Tasuja Hiiumaa vallavanema asendaja.

Aastatel 2010–2012 juhtis ta Hiiumaa noortekogu ja aastatel 2011–2017 tegutses Noorte Kotkaste Hiiumaa malevkonna pealikuna. Tasuja kuulub Sotsiaaldemokraatlikku erakonda ja on selle Hiiumaa piirkonna aseesimees. Samuti on ta Kaitseliidu liige.

2010. aastal sai Hergo Tasuja noorte tegemiste kajastamise eest Hiiu Lehes noortesõbraliku ajakirjaniku tiitli. 2014. aastal nimetati ta Hiiu maakonna aasta vabatahtlikuks.

Allikad:
    Hiiumaa Vald 2020. Hiiumaa vallavanema asendajana alustab oktoobrist Hergo Tasuja. https://vald.hiiumaa.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/4Ahqku2H581b/content/hiiumaa-vallavanema-asendajana-alustab-oktoobrist-hergo-tasuja

    SDE 2018. Emmaste osavallavanem, endine kooliõpetaja Hergo Tasuja kandideerib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas Riigikokku. https://www.sotsid.ee/emmaste-osavallavanem-endine-kooliopetaja-hergo-tasuja-kandideerib-sotsiaaldemokraatliku-erakonna-nimekirjas-riigikokku/

    Voole, Valter 2015. Hiiumaa. Loodus. Aeg. Inimene. Ajakirjandus. Rmt. Helgi Põllo, Aivi Telvik, Ermo Mäeots (Koost.) Kärdla: MTÜ Hiiumaa Teabekapital, lk. 1267.
Vaata ka:
Minu Emmaste kool : mälestuste kogu 1920–2020

Minu Emmaste kool : mälestuste kogu 1920–2020

2020

bottom of page