top of page
HELLE-MARE KÕMMUS

HELLE-MARE KÕMMUS

Tantsujuht

Helle-Mare Kõmmus on eesti tantsujuht, sündinud 1964. aastal Kärdlas. Pärast Kärdla Keskkooli lõpetamist aastal 1982 asus õppima Eduard Vilde nimelisse Tallinna Pedagoogilisse Instituuti, mille lõpetas 1986. aastal kultuurharidustöötaja erialal, lisaerialaga tantsujuht. Samal aastal asus Kõmmus tööle Emmaste rahvamaja juhatajana, kus alustas kohe ka tegevust naisrühma tantsujuhina 1985. aastal.

Liigijuhi tööd on ta teinud mitmetel tantsupidudel, mis sai alguse 1994. aastal Mait Agu kutsest lavastada XV tantsupeo Lääne-Eesti tantsuosa. Seejärel pole möödunud pea ühtegi tantsupidu, kus Kõmmus poleks liigijuhi või kuraatori rollis. 2019. aastal tänati laulu- ja tantsupeo juubeliaasta puhul Kodarraha aumärgiga laulu- ja tantsupidude väärtuste hoidjaid ja edasikandjaid. 60 tunnustatu seas pälvis Kodarraha ka Helle-Mare Kõmmus.

2012. aastal pälvis ta nii maineka Ullo Toomi stipendiumi kui presidendi Valgetähe teenetemärgi. 2015. aastal tunnustati naist preemiaga Hiiumaa Kultuuripärl. 2014. ja 2018. aastal väärtustas Eesti folkloorinõukogu tema teeneid pärimus-kultuuri preemiaga.

1997. aastast on Kõmmus Hiiumaa rahvakultuurispetsialist. Tema juhtimisel tegutsevad Kärdla kultuurikeskuse juures legendaarseks kujunenud tantsurühmad Kohvilähkrid ja Taidelaid, vastavalt 1995. ja 1994. aastast. Samuti juhib ta folkloorirühma Dagö.

Allikad:
    Kõmmus, Helle-Mare 2015. Hiiumaa. Loodus. Aeg. Inimene. Rahvatants- ja muusika. Rmt. Helgi Põllo, Aivi Telvik, Ermo Mäeots (Koost.) Kärdla: MTÜ Hiiumaa Teabekapital, lk. 1001-1002

    Roosna, Harda 2019. Õnnitleme, Helle-Mare Kõmmus! Hiiu Leht. http://www.hiiuleht.ee/2019/07/onnitleme-helle-mare-kommus/
Vaata ka:
bottom of page