top of page
ANNE KAPPASTO

ANNE KAPPASTO

Luuletaja, keeletoimetaja

Anne Kappasto (1947-2001) oli luuletaja ning korrektor-keeletoimetaja, tuntud ka kirjanikunimega Ann Hiiussaare. Sündis Emmaste vallas Leisu kandis. Tema esimeseks töökohaks Kärdlas oli kooperatiivi söökla, seejärel majavalitsus. Samal ajal õppis naine õhtukeskkoolis. 1968. aastal läks Kappasto tööle Nõukogude Hiiumaa toimetusse, kus oli kõigepealt teletaipist, seejärel pikki aastaid korrektor-keeletoimetaja.

Kappasto üheks huvialaks oli luuletuste kirjutamine, mida aeg-ajalt avaldati ajalege veergudel. 1993. aastal ilmus ainuke luulekogu „Valgete uste taga“, millest leiab nii loodus-, armatus- kui mõtteluulet.

Allikad:
    Heldema, Tiiu 2017. Hiiu Luule Raamat. Kärdla: MTÜ Hiiu Öko. lk 58.

    Heldema, Tiiu 2015. Hiiumaa. Loodus. Aeg. Inimene. Kirjanduselu. Rmt. Helgi Põllo, Aivi Telvik, Ermo Mäeots (Koost.) Kärdla: MTÜ Hiiumaa Teabekapital, lk. 1241
Vaata ka:
bottom of page