top of page

Reigi pastoraat

EHITUSAEG:

1779

ARHITEKT:

Reigi pastoraat

Jaan Vali 11.05.2005

FOTO: 

Reigi kiriku kompleksi kuuluv eluhoone, millel on säilinud algupärane arhailise ilmega hoonemaht, plaanilahendus ja ehituskonstruktsioonid.
Pikliku ristkülikulise põhiplaaniga 1,5-korruseline krohvitud paekivihoone. Kaetud S-kivi katendiga poolkelpkatusega. Vintskapid on hilisemad. Algselt oli kõrge kelpkatuse katendiks roog. Fassaadid on lihtsad, dekoorita, liigendatud kõrgete 4-kandiliste akendega. Keskteljel paikneva peasissekäigu ees on möödunud 19. sajandil lisandunud väike klaasitud veranda. Plaanilahenduses on keskne koht peaaegu ruudukujulisel saalil, millest avanes uks aiaterrassile. Ülejäänud ruumid paigutusid anfilaadina kahes reas hoone pikiteljel: esiküljel pastori kirjutustuba eesruumiga ning peretuba ja mantelkorstnaga köök; aiaküljel magamistoad, söögi- ja võõrastetuba. Viimastes on lihtsate stukk-karniisidega peegellaed; pastori tööruumis baroksed tahveluksed ja nikerdustega piirlauad. Pööningul on säilinud võimsa mantelkorstna ülaosa sellesse kokkujooksvate suitsukanalite ning nende tugimüüride keeruka labürindiga. Osa pööningust on arvatavasti sel sajandil välja ehitatud eluruumideks. Hoone all on palju-ruumiline, tellispõrandatega, osaliselt võlvitud kelder. (EA)

ALLIKAD:

Kultuurimälestiste register

ASUKOHT:

VAATA KA:

bottom of page