top of page

Lauka koolimaja

EHITUSAEG:

1939

ARHITEKT:

Jaan Võsu

Lauka koolimaja

Tõnis Padu

FOTO: 

Üks 1930ndatel Hiiumaale ehitatud kahekorruselistest puitkoolimajadest. Hoone on ümberehituste käigus oma algsed detailid kaotanud. Jälgitavad on eri aegadel tehtud juurdeehitused ja fassaadimuudatused. Koolihoone valmis 1939. aastal, sellele liideti 1971 valminud juurdeehitis, mida hiljem, Eesti Vabariigi ajal on oluliselt renoveeritud ja laiendatud.

ALLIKAD:

Padu, Tõnis. "20. sajandi ehituspärand Hiiumaal". Haapsalu 2008.

Mälk, Sandra. Maakoolimajad 1920–40. Alusuuring. "https://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/alusuuringud/Maakoolimajad/Maakoolimajad%20koos.pdf

ASUKOHT:

VAATA KA:

bottom of page